Huizen

Huis Schepdaal

In het groene Schepdaal bezorgen we elke dag opnieuw een fijne dag aan een zeventigtal gasten. Bij de eerste zonnestralen genieten we van onze mooie belevingstuin en wordt Huis Schepdaal een echte ontmoetingsplek.

Image
Weekschema

Huis Schepdaal bestaat uit twee groepen. In de ene groep (zorggroep) ligt de focus op rust, bewustzijn en welbevinden. In de andere groep richten we ons op actievere ateliers waaronder sport, koken, knutselen, semi-industrieel werk en zoveel meer. Elkaar ondersteunen, helpen en leren van elkaar spelen hierbij een belangrijke rol.

Image
Muziek

Vanuit een gevarieerd zorgprogramma kunnen onze gasten bepaalde vaardigheden rustig aangeleerd krijgen in kleine groepjes. Dit omvat het leren omgaan met houten materialen, creatief aan de slag gaan met allerlei knutseltechnieken, verpakking en versiering maken voor onze producten, en zoveel meer. Daarnaast bieden we thematische activiteiten aan zoals computerles, dansles en muziekles.

Een greep uit ons aanbod

Image
Houtbewerking

Houtatelier

De gasten werkzaam in het houtatelier in Huis Schepdaal werken elk mee aan unieke houten creaties zoals vogelnestkastjes, houten speelgoed, slaapplekken voor viervoeters, kandelaars, klein meubilair, en nog zoveel meer. 

Telkens wordt er gewerkt vanuit een ontwerp dat wordt opgedeeld in deelhandelingen en –taken en kan worden aangeleerd aan de gasten. Net zoals in al onze ateliers streven we naar een eindresultaat dat voor 80% door onze gasten is afgewerkt.

Image
Dans

Dansatelier

Tijdens het dansatelier krijgen onze gasten de kans om zichzelf al dansend te uiten en worden ze aangespoord om zichzelf te durven zijn. De gasten worden aangemoedigd om plezier te maken en onderhouden hun conditie op hun favoriete muziek. 

Wekelijks worden er dansjes herhaald met nadruk op het beleven en bewegen en niet op het perfect uitvoeren van de danspasjes.

Image
't Kwartier

't Kwartier

In Huis Schepdaal komt er wekelijks een groepje samen in de luister-voorlees verhalengroep. Het doel is samen boeken bekijken, boeken beluisteren en voorlezen. Voorlezen en samen in boeken kijken bevordert de sociale vaardigheden, is genieten en is vooral verbindend. 

Het is zowel gericht naar de gasten die beginnend of technisch lezen, maar vooral ook naar de basale gasten die op deze manier gestimuleerd worden om gericht te kijken, te voelen en op die manier communicatie op gang te brengen. 

Image
Sport

Weet ons te vinden

AdresScheestraat 83
1703 Schepdaal
Via Google Maps
Contact

Zorggroep
T 04 89 56 94 12
E Stuur een mailtje


Ateliergroep
T 04 88 40 55 45
E Stuur een mailtje